0 Opgehaald
Start actie

SeeYou zet mensen met een (visuele) handicap in ontwikkelingslanden midden in de samenleving, door hen te zien en toegang te geven tot (oog)zorg, onderwijs, werk en inclusie.